FSM
Fir eng Trennung vu Kierch a Staat

D’Kierch vum “Flying Spaghetti Monster” ass elo definitive och hei zu Lëtzebuerg ukomm. Mat enger Petitioun soll d’Relioun dann elo unerkannt ginn.

Liest hei weider: http://www.eldo.lu/radio/reportagen/68875.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>